კომპანიის შესახებ როგორც დამოუკიდებელი ექსპერტები ჩვენ ვიცავთ ISO/IEC 17020:2012/2013-ის სტანდარტის მოთხოვნებს რაც ითვალისწინებს ექსპერტ/შემფასებლის მიუკერძოებლობას, კონფიდენციალურობასა და დამოუკიდებლობას. @ Copyright by LAStudio პრევენცია საუკეთესო არჩევანია შპს სახანძრო ექსპერტიზის ბიურო შეიქმნა 2018 წელს და ის წამოადგენს აკრედიტებულ A კატეგორიის ინსპექტირების ორგანოს

CAMILLE - Multi-Concept WordPress Theme

კომპანიის შესახებ

A კატეგორიის ინსპექტირების ორგანო, რომლის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს სამშენებლო ობიექტების პროექტების საქართველოში მოქმედი ნორმებისა და სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასება და ინსპექტირება სახანძრო უსაფრთხოების ნაწილიში.

ბლოგი

სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ
აღსანიშნავია ფაქტი, რომ სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური…
დაცულია თუ არა სახანძრო უსაფრთხოების სტანდარტები შენობებში!
მოსახლეობის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და ქონების დაცვის კონსტიტუციური უფლების უზრუნველყოფა სახელმწიფოს…
როგორ უნდა მოვიქცეთ ევაკუაციის დროს?
პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ ყველა შენობა-ნაგებობა აღჭურვილი უნდა იყოს საევაკუაციო…
ყველაფერი ხანძრის შესახებ
რა არის ხანძარი? ხანძარი ეს არის უკონტროლებადი წვა, რაც იწვევს…

დაიწყეთ აკრეფა და დააჭირეთ ღილაკს Enter მოსაძებნად

Shopping Cart