ბიზნეს პრინციპები

როგორც დამოუკიდებელი ექსპერტები ჩვენ ვიცავთ ISO/IEC 17020:2012/2013-ის სტანდარტის მოთხოვნებს რაც ითვალისწინებს ექსპერტ/შემფასებლის მიუკერძოებლობას, კონფიდენციალურობასა და დამოუკიდებლობას. თითოეული საქმისა და პროექტის განხილვისას კომპანია წესის მიხედვით ადგენს რისკების სიას რამაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას სამუშაოების მიუკერძოებლად განხორციელებას.

დაიწყეთ აკრეფა და დააჭირეთ ღილაკს Enter მოსაძებნად

Shopping Cart