მისია და მიზანი

თანამედროვე კაცობრიობა დგას უამრავი გამოწვევების წინაშე. გამოწვევების დიდი ნაწილი დაკავშირებული არის ადამიანის სიცოცხლის უსაფრთხოებასთან. მასზე გამკლავება კი მოითხოვს ფიზიკურ, ინტელექტუალურ და ფინანსურ რესურსებს.
სახანძრო ექსპერტიზის ბიურო და მისი პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდი მზადაა დააკმაყოფიოს არსებული გამოწვევები აღნიშნულ სფეროში.

მისია

იმ მდგომარეობაში, როდესაც გამოწვევები და სააფრთხეები იზრდება (მაღლივი შენობები, ენერგო ტევადი ობიექტები და ა.შ.) აუცილებელია მასზე სისტემური გამკლავება. ჩვენ მისიას წარმოადგენს ყველა იმ საფრთხის მინიმუმამდე დაყვანა, რაც ადამიანის სიცოცხლეს აყენებს რისკის ქვეშ. შედარებით მარტივია იმუშავო იმ საფრთხეების პრევენციაზე, რომელთან ბრძოლის გამოცდილება და წესები არსებობს. სწორედ აღნიშნული წესების დაცვით შპს „სახანძრო ექსპერტიზის ბიურო“ და მთელი მისი გუნდი ცდილობს შეიტანოს საკუთარი წვლილი.

მიზანი

კომპანია ორიენტირებულია ადამიანის სიცოცხლის უსაფრთხოებზე. სიცოცხლის უფლება ადამიანის უპირველესი ფუნდამენტური უფლებაა და მის დასაცავად აუცილებელია ყველა არსებული გამოცდილების გათვალსწინება, ხოლო მისი პრაქტიკული განხორციელება, როგორც დარგის ექსპერტების, არის ჩვენი მთავარი მიზანი.

სახანძრო ექსპერტიზის ბიურო და მისი პროფესიონალებით დაკომპლექტებული მზადაა დააკმაყოფილოს არსებული გამოწვევები აღნიშნულ სფეროში.

დაიწყეთ აკრეფა და დააჭირეთ ღილაკს Enter მოსაძებნად

Shopping Cart