ფასები

პროექტის ან მისი ნაწილის სახანძრო უსაფრთხოების შემოწმება

 • საევაკუაციო კიბეების და გასასვლელების შეფასება
 • ხანძრის ქრობის ავტომატური სისტემების პროექტირების შეფასება
 • კვამლაღმომჩენი და საგანგაშო სისტემების პროექტირების შეფასება
 • კვამლგამწოვი სისტემების პროექტირების შეფასება
 •  ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების სისტემების პროექტირების შეფასება

10 სამუშაო დღე 200 ლარი.

არსებული ობიექტების ხანძარსაწინააღმდეგო მდგომარეობის ინსპექტირება/შეფასება

 • შენობა-ნაგებობის სახანძრო უსაფრთხოების სფეროს მარეგულირებელ ნორმებთან,ტექნიკურ
  რეგლამენტებთან ან და სატანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა .1000 მ2-ის ჩათვლით ფართობის მქონე
  შენობა-ნაგებობისათვის 10 სამუშაო დღის ვადაში 200 ლარი. 1000 მ2-ზე მეტის ფართობის მქონე შენობა-ნაგებობისათვის,ყოველ დამატებით კვადრატულ მეტრზე + 0,20
  ლარი.
 • კვამლსაწინააღმდეგო ვენტილაცია (თითოეულ კვამლსაწინააღმდეგო ვენტილატორზე,მიუხედავად მისია ეროდინამიური სქემისა) 3 სამუშაო დღის ვადაში 100 ლარი.
 • ხანძრის ჩაქრობის ავტომატური სისტემები 3 სამუშაო დღის ვადაში 150 ლარი.
 • ხანძრის დროს ადამიანთა მაუწყებლობისა და ევაკუაციის მართვის სისტემა 3 სამუშაო დღის ვადაში 150 ლარი.
 • სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა 3 სამუშაო დღის ვადაში 150 ლარი.
 • შიდა ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების სისტემა 3 სამუშაო დღის ვადაში 150 ლარი.

დაიწყეთ აკრეფა და დააჭირეთ ღილაკს Enter მოსაძებნად

Shopping Cart