ფასები

პროექტის ან მისი ნაწილის სახანძრო უსაფრთხოების შემოწმება

 • საევაკუაციო კიბეების და გასასვლელების შეფასება
 • ხანძრის ქრობის ავტომატური სისტემების პროექტირების შეფასება
 • კვამლაღმომჩენი და საგანგაშო სისტემების პროექტირების შეფასება
 • კვამლგამწოვი სისტემების პროექტირების შეფასება
 •  ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების სისტემების პროექტირების შეფასება

10 სამუშაო დღე 160 ლარი 500 მ2-მდე. ხოლო ყველა დამატებით კვადრატულ მეტრზე საფასური შეადგენს 0.20 ლარს

არსებული ობიექტების ხანძარსაწინააღმდეგო მდგომარეობის ინსპექტირება/შეფასება

 • შენობა-ნაგებობის სახანძრო უსაფრთხოების სფეროს მარეგულირებელ ნორმებთან,ტექნიკურ რეგლამენტებთან ან და სატანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა 500 მ2-ის ჩათვლით ფართობის მქონე შენობა-ნაგებობისათვის 10 სამუშაო დღის ვადაში 250 ლარი. 500 მ2-ზე მეტის ფართობის მქონე შენობა-ნაგებობისათვის,ყოველ დამატებით კვადრატულ მეტრზე + 0,25 ლარი.
 • კვამლსაწინააღმდეგო ვენტილაცია (თითოეულ კვამლსაწინააღმდეგო ვენტილატორზე,მიუხედავად მისია ეროდინამიური სქემისა) 10 სამუშაო დღის ვადაში 150 ლარი.
 • ხანძრის ჩაქრობის ავტომატური სისტემები 500მ2-მდე ფართობის შემთხვევაში 160 ლარი, ბოლო დამატებით კვადრატულ მეტრზე საფასური შეადგენს  0.35 ლარს 10 სამუშაო დღის ვადაში.
 • ხანძრის დროს ადამიანთა მაუწყებლობისა და ევაკუაციის მართვის სისტემა 10 სამუშაო დღის ვადაში 150 ლარი.
 • სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა 500 მ2 -მდე ფართობის შემთხვევაში – 160 ლარი, ხოლო ყველა დამატებით კვადრატულ მეტრზე საფასური შეადგენს –0.30 ლარი.
  10 სამუშაო დღის ვადაში.
 • შიდა ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების სისტემა 10 სამუშაო დღის ვადაში 150 ლარი.
 • გარე ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების სისტემა (სახ.ჰიდრანტი): 10 სამუშაო დღის ვადაში 150 ლარი

დაიწყეთ აკრეფა და დააჭირეთ ღილაკს Enter მოსაძებნად

Shopping Cart